Hệ thống cáp trung tâm dữ liệu

Sigma Link là giải pháp 1G dành cho cáp đồng, cáp loại không bọc giáp Class E , thường được dùng trong các trung tâm dữ liệu.
Y- -X: -2 = 2m  -5 = 5m  1- -0 = 10m  1- -5 = 15m  2- -0 = 20m  2- -5 = 25m  3- -0 = 30m  3- -5 = 35m  4- -0 = 40m
5- -0 = 50m  6- -0 = 60m  7- -0 = 70m  8- -0 = 80m  9- -0 = 90m
Thêm vào giỏ
Sigma Link là giải pháp 1G dành cho cáp đồng, cáp loại không bọc giáp Class E, thường được dùng trong các trung tâm dữ liệu.
Y- -X: -2 = 2m  -5 = 5m  1- -0 = 10m  1- -5 = 15m  2- -0 = 20m  2- -5 = 25m  3- -0 = 30m  3- -5 = 35m  4- -0 = 40m
5- -0 = 50m  6- -0 = 60m  7- -0 = 70m  8- -0 = 80m  9- -0 = 90m
Thêm vào giỏ
Sigma Link là giải pháp 1G dành cho cáp đồng, cáp loại không bọc giáp Class E , thường được dùng trong các trung tâm dữ liệu.
Y- -X: -2 = 2m  -5 = 5m  1- -0 = 10m  1- -5 = 15m  2- -0 = 20m  2- -5 = 25m  3- -0 = 30m  3- -5 = 35m  4- -0 = 40m
5- -0 = 50m  6- -0 = 60m  7- -0 = 70m  8- -0 = 80m  9- -0 = 90m

Thêm vào giỏ
Sigma Link Patch Panel là bảng đấu nối dành cho hệ thống Sigma Link.
Thêm vào giỏ
Sigma Link Patch Panel là bảng đấu nối dành cho hệ thống Sigma Link.
Thêm vào giỏ
MRJ21 XG Trunk được thiết kế đáp ứng các kết nối mật độ cao, dành cho các ứng dụng 10Gbps Ethernet giúp tăng tối đa độ sẵn sàng và hiệu quả trong trung tâm dữ liệu hiện nay.
Thêm vào giỏ
MRJ21 XG Trunk được thiết kế đáp ứng các kết nối mật độ cao, dành cho các ứng dụng 10Gbps Ethernet giúp tăng tối đa độ sẵn sàng và hiệu quả trong trung tâm dữ liệu hiện nay.
Y- -X là độ dài của dây YX
Thêm vào giỏ
MRJ21 XG Trunk được thiết kế đáp ứng các kết nối mật độ cao, dành cho các ứng dụng 10Gbps Ethernet giúp tăng tối đa độ sẵn sàng và hiệu quả trong trung tâm dữ liệu hiện nay.
Y- -X là độ dài của dây YX
Thêm vào giỏ
MRJ21 XG Trunk được thiết kế đáp ứng các kết nối mật độ cao, dành cho các ứng dụng 10Gbps Ethernet giúp tăng tối đa độ sẵn sàng và hiệu quả trong trung tâm dữ liệu hiện nay.
Thêm vào giỏ
MRJ21 XG Quick-Fit Cassette được thiết kế dạng mô-đun giúp nâng cao tối đa tính sẵn sàng, linh động và hiệu quả trong trung tâm dữ liệu hiện nay. MRJ21 XG Quick-Fit Cassette cung cấp 8 cổng RJ45 10GbE trên một cassette.
Thêm vào giỏ
MRJ21 XG Quick-Fit Cassette được thiết kế dạng mô-đun giúp nâng cao tối đa tính sẵn sàng, linh động và hiệu quả trong trung tâm dữ liệu hiện nay. MRJ21 XG Quick-Fit Cassette cung cấp 8 cổng RJ45 10GbE trên một cassette.
Thêm vào giỏ
MRJ21 cable Assemblies là giải pháp chuyên dùng cho trung tâm dữ liệu, tiết kiệm không gian, thời gian và chi phí thi công.

-X (trong P/N): xác định độ dài của dây:
-1 = 1, -2 = 2, -3 = 3, -4 = 4, -5 = 5, -6 = 6, -7 = 7, -8 = 8, -9 = 9, 1- -0 = 10,
1- -2 = 12, 1- -5 = 15, 1- -7 = 17, 2- -0 = 20, 2- -5 = 25, 3- -0 = 30, 3- -5 = 35,
4- -0 = 40, 5- -0 = 50, 6- -0 = 60, 7- -0 = 70, 8- -0 = 80, 9- -0 = 90
Thêm vào giỏ
MRJ21 cable Assemblies là giải pháp chuyên dùng cho trung tâm dữ liệu, tiết kiệm không gian, thời gian và chi phí thi công.

-X (trong P/N): xác định độ dài của dây:
-1 = 1, -2 = 2, -3 = 3, -4 = 4, -5 = 5, -6 = 6, -7 = 7, -8 = 8, -9 = 9, 1- -0 = 10,
1- -2 = 12, 1- -5 = 15, 1- -7 = 17, 2- -0 = 20, 2- -5 = 25, 3- -0 = 30, 3- -5 = 35,
4- -0 = 40, 5- -0 = 50, 6- -0 = 60, 7- -0 = 70, 8- -0 = 80, 9- -0 = 90
Thêm vào giỏ
MRJ21 cable Assemblies là giải pháp chuyên dùng cho trung tâm dữ liệu, tiết kiệm không gian, thời gian và chi phí thi công.

-X (trong P/N): xác định độ dài của dây:
-1 = 1, -2 = 2, -3 = 3, -4 = 4, -5 = 5, -6 = 6, -7 = 7, -8 = 8, -9 = 9, 1- -0 = 10,
1- -2 = 12, 1- -5 = 15, 1- -7 = 17, 2- -0 = 20, 2- -5 = 25, 3- -0 = 30, 3- -5 = 35,
4- -0 = 40, 5- -0 = 50, 6- -0 = 60, 7- -0 = 70, 8- -0 = 80, 9- -0 = 90
Thêm vào giỏ
MRJ21 cable Assemblies là giải pháp chuyên dùng cho trung tâm dữ liệu, tiết kiệm không gian, thời gian và chi phí thi công.

-X (trong P/N): xác định độ dài của dây:
-1 = 1, -2 = 2, -3 = 3, -4 = 4, -5 = 5, -6 = 6, -7 = 7, -8 = 8, -9 = 9, 1- -0 = 10,
1- -2 = 12, 1- -5 = 15, 1- -7 = 17, 2- -0 = 20, 2- -5 = 25, 3- -0 = 30, 3- -5 = 35,
4- -0 = 40, 5- -0 = 50, 6- -0 = 60, 7- -0 = 70, 8- -0 = 80, 9- -0 = 90

Thêm vào giỏ
- MRJ21 Snap-in Cassette cung cấp giải pháp linh hoạt, dễ dàng tái sử dụng hoặc mở rộng.
- Cung cấp giải pháp cáp đồng hiệu suất cao, mật độ cao (6-port/1 Cassette đối với hệ thống 10/100/1000Base-T và 12-port/1Cassette đối với hệ thống 10/100Base-T).
- Thiết kế dạng modular, dễ dàng kết nối, thay thế.
- Đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau (có thể gắn từ 1 đến 3 Cassette trên 1 Cassettepanel).
- 6 port 10/100/1000Base-T
- 1 ngõ vào MRJ21.
- Chất liệu của đế và nắp đều bằng nhôm, được phủ sơn đen.
- Chốt bằng plastic, màu đen.
Thêm vào giỏ
- MRJ21 Snap-in Cassette cung cấp giải pháp linh hoạt, dễ dàng tái sử dụng hoặc mở rộng.
- Cung cấp giải pháp cáp đồng hiệu suất cao, mật độ cao (6-port/1 Cassette đối với hệ thống 10/100/1000Base-T và 12-port/1Cassette đối với hệ thống 10/100Base-T).
- Thiết kế dạng modular, dễ dàng kết nối, thay thế.
- Đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau (có thể gắn từ 1 đến 3 Cassette trên 1 Cassettepanel).
Thêm vào giỏ
Là patch panel chỉ dùng cho dây MRJ21, cung cấp giải pháp cho trung tâm dữ liệu.
Thêm vào giỏ
Là patch panel chỉ dùng cho dây MRJ21, cung cấp giải pháp cho trung tâm dữ liệu.
Thêm vào giỏ
Là patch panel chỉ dùng cho dây MRJ21, cung cấp giải pháp cho trung tâm dữ liệu.
Thêm vào giỏ
    Trang: [1] 2

Đối tác khách hàng

Luôn đồng hành cùng chúng tôi là những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ
nesta
1
halong
Halong newday hotel
monbay
vinperrn
súnapa
Lap
jamie
2
0945.86.86.76